Interview met Aline Dechamps, projectbeheerder circulaire economie en milieubeheer bij Leefmilieu Brussel

Een van de missies van Leefmilieu Brussel is Brusselse ondernemingen helpen om hun impact op het milieu te beperken. Zo heeft het in de loop der tijd een gevarieerd aanbod ontwikkeld van meer dan 80 steunmaatregelen voor professionals. Aangezien Shifting Economy de gewestelijke economische instrumenten wil heroriënteren om ze af te stemmen op de sociale en ecologische uitdagingen, wordt Leefmilieu Brussel een bevoorrechte gesprekspartner van de Brusselse ondernemingen doordat het hen een holistische oplossing aanbiedt binnen hun transitietraject.

Waarom wint het milieu aan belang met de doorvoering van Shifting Economy?

Shifting Economy is de gewestelijke strategie voor economische transitie, die streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2050. Om de Brusselse economische actoren de stap naar de transitie te doen zetten, wordt de gewestelijke financiële steun geleidelijk aan toegespitst op ondernemingen die vanuit ecologisch en/of sociaal oogpunt voorbeeldig zijn. Vanaf 2024 worden de gewestelijke subsidies verhoogd voor ‘voorbeeldige’ bedrijven, en vanaf 2030 zijn ze voor hen voorbehouden. Dat stelt veel professionals voor een uitdaging maar het Gewest staat aan hun zijde om hen te ondersteunen in hun transitietraject.

Hoe helpt Leefmilieu Brussel de Brusselse ondernemingen?

Leefmilieu Brussel biedt de professionals meer dan 80 steunmaatregelen aan om hun transitie te vergemakkelijken. Onze steun kan drie vormen aannemen: financiële steun (premies, subsidies), opleidingen voor groepen en individuele begeleiding (technische en methodologische adviezen, documentatie). We stellen onze vele deskundigen ter beschikking van het publiek, en maar liefst 25 facilitatordiensten, loketten voor gratis hulp die professionals kunnen bijstaan bij een hele resem technische vragen. Zo helpen we jaarlijks meer dan 7.000 professionals om hun impact op het milieu te beperken.

Kennen de Brusselse economische actoren de hulpmiddelen die ze ter beschikking hebben goed?

De meest recente barometer over de economische transitie van hub.brussels heeft ons geleerd dat de bedrijven niet goed op de hoogte zijn van de mogelijke steunmaatregelen van het Gewest, ongeacht of het over financiële of andere hulp gaat. We gaan onze communicatie verbeteren en voortbouwen op solide netwerken met tussenpersonen, met name de beroepsfederaties, om alle ondernemingsprofielen aan te spreken. Dankzij Shifting Economy werken de vier overheidsdiensten die de strategie coördineren (Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels en Innoviris) samen en ze gaan hun communicatie over de steunmaatregelen stroomlijnen. De professionals die de weg van de economische transitie afleggen zullen zo een beter overzicht hebben over alles wat het Gewest kan doen om hen in dat opzicht te helpen.

Een soort van ‘holistische’ oplossing binnen hun transitietraject?

Wat Leefmilieu Brussel aangaat, zijn we bezig om onze community van facilitators meer te bundelen. We buigen ons momenteel over een app die eender wie in staat stelt om aan de hand van een paar vragen de facilitator te vinden die kan helpen. Op die manier fungeert een thematische facilitator als een ‘toegangspoort’ tot een panel van experts. Met welke vraag een onderneming ook bij ons komt aankloppen, wij kunnen hen zo doorsturen naar een hele groep deskundigen in zeer uiteenlopende domeinen waar je niet onmiddellijk aan zou denken. Het idee is zichtbaar maken wat voor hen onzichtbaar is. We willen hen een ‘holistische’ kijk geven op het milieu, in die zin dat wat één thematiek aangaat (duurzame voeding, water, mobiliteit, afvalbeheer in een bedrijf, energiebesparing enz.) ook betrekking heeft op andere thema’s. Want het milieu is per definitie ‘multithematisch’.

Hebt u een concreet voorbeeld van wat u voor een professional kunt betekenen?

Laat ons het fictieve voorbeeld nemen van een bedrijf dat naar ons komt omdat zijn gebouw een plat dak heeft waarop ze begroeiing willen aanplanten. Ze belanden misschien meteen bij onze Facilitator ‘Natuur’ om te weten te komen hoe het zit met de verschillende mogelijke planten: zijn ze inheems, goed voor de bijen? Wij gaan hen ook naar onze Facilitator ‘Duurzame gebouwen’ sturen, voor de stevigheid en de waterdichtheid van het dak, en de mogelijkheden inzake energie. Onze Facilitator ‘Water’ kan hen ook adviseren omtrent de recuperatie van regenwater en de integratie van de watercyclus. Tot slot zullen we hen het EnergiePack voorstellen om eventueel de dakisolatie na te kijken.

In welke zin is het feit dat jullie de handen in elkaar slaan relevant voor de doorvoering van Shifting Economy?

Dat is heel relevant in het kader van Shifting Economy want de strategie wil af van het hokjesdenken rond het overheidsbeleid bestemd voor bedrijven, en tracht de economische instrumenten begrijpelijker te maken en meer bedrijven aan boord te krijgen van de transitie. Door de zaken te verhelderen en bruggen te slaan tussen de verschillende diensten kunnen de professionals die een beroep doen op Leefmilieu Brussel gemakkelijker achterhalen welke acties ze moeten ondernemen om hun milieu-impact te beperken en wat de geschikte gewestelijke steunmaatregelen zijn.