Shifting Economy

Koolstofneutraliteit tegen 2050. De economische activiteit opnieuw naar Brussel halen. Kwaliteitsvolle jobs behouden en creëren. De ongelijkheden verminderen. Brussel staat voor grote uitdagingen op sociaal en ecologisch vlak en rond tewerkstelling.

Er is een cruciale rol weggelegd voor de economische actoren van ons gewest om die uitdagingen aan te pakken, door te innoveren, door de banden tussen de bewoners aan te halen, door werkgelegenheid en ecologische, economische en sociale waarde te creëren. Ons economisch weefsel staat centraal in de maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw want het is in staat om met vernieuwende oplossingen te komen voor een transitie naar een maatschappij met meer respect voor haar burgers en het milieu.

Context

De gezondheidscrisis heeft de Brusselse economie een zware klap gegeven. De veerkracht en de creativiteit van de Brusselse ondernemers en de overheidssteun verzachtten de economische crisis deels.

Sindsdien kent Brussel een dubbele economische realiteit: een relatieve heropleving voor bepaalde sectoren en tegelijkertijd een stagnering of zelfs een gebrek aan perspectief voor wie op langere termijn getroffen blijft. De opeenvolgende crisissen die van buitenaf kwamen (coronavirus, Oekraïne…) hebben de kwetsbaarheid van een geglobaliseerde economie belicht en de dringende nood aangetoond om de productieketens in Europa te herlokaliseren.

Het gaat om een strategische uitdaging: onze afhankelijkheid van essentiële goederen brengt met zich mee dat we ze beter lokaal zouden produceren, en tegelijk willen we de productieketens verkorten. De circulaire economische transitie is een structureel antwoord op fundamentele uitdagingen zoals de prijzen voor energie en grondstoffen of het zeldzamer worden van de grondstoffen.

Meer weten over Shifting Economy

Definitie en doelstellingen
van Shifting Economy

Shifting Economy is de strategie voor economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze richt zich op de transformatie van de Brusselse economie om die koolstofvrij, regeneratief, circulair, sociaal, democratisch en digitaal te maken.

Het gewest stelt zich tot doel om tegen 2030:

  • De economische beleidslijnen af te stemmen op de klimatologische, ecologische en sociale doelstellingen;
  • De steun van het Gewest geleidelijk aan toe te spitsen op bedrijven die een voorbeeldrol vervullen op sociaal en/of ecologisch vlak.
Meer weten over Shifting Economy

Registreer u voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws en updates.

Inschrijven