Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden van de Shifting Economy-website

De website Shifting Economy.brussels wil het publiek informeren over de strategie inzake economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd in zoverre dat er wordt verwezen naar de Shifting Economy-website  als bron en dat de hieronder opgesomde gebruiksvoorwaarden worden nageleefd.

Shifting Economy wordt hoofdzakelijk door vier Brusselse besturen beheerd: Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Hub Brussels en Innoviris.

Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid zorgen dat de informatie op hun website zo correct en zo actueel mogelijk is. Ze kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die deze zou bevatten.

Leefmilieu Brussel (LB) en Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) proberen te zorgen voor een optimale en continue toegankelijkheid van hun website. De website is echter niet vrij van technische storingen: LB en BEW zijn niet verantwoordelijk in geval de website buiten werking is, ongeacht de duur ervan.

Bescherming van persoonsgegevens

Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid, Brusselse gewestelijke overheidsorganisaties, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens voor:

 • De verwerkingen uitgevoerd krachtens wettelijke bepalingen die toelaten taken van algemeen belang uit te voeren zoals e-mailcorrespondentie voeren, met name om vragen te beantwoorden van personen die belangstelling tonen voor de strategie inzake economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • De verwerkingen op basis van uw toestemming: verzenden van de newsletter.

Verwerkte gegevens

Dit zijn de verwerkte gegevens:

 • In het kader van e-mailcorrespondentie of correspondentie via het contactformulier: identificatiegegevens (naam, voornaam) en contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), alsook het onderwerp van de aanvraag;
 • In het kader van de newsletter: e-mailadres.

Bewaarperiode

Uw gegevens worden bewaard:

 • Voor de newsletter: tot u zich uitschrijft.

Uitoefening van uw AVG-rechten

U kunt de rechten uitoefenen die de AVG u toekent door contact op te nemen met Leefmilieu Brussel of met Brussel Economie en Werkgelegenheid:

Voor Leefmilieu Brussel:

Voor Brussel Economie en Werkgelegenheid:

Via het formulier voor de uitoefening van rechten op: https://mijn-avg-rechten.overheidsdienst.brussels of https://mes-droits-rgpd.servicepublic.brussels

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens: we bezorgen u een kopie van de persoonsgegevens die we verwerken in het kader van Shifting Economy;
 • Rechtzetten van uw persoonsgegevens: als u vindt dat uw persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn, kunt u een rechtzetting of een toevoeging van informatie vragen;
 • Wissen van uw persoonsgegevens: u kunt de wissing van uw persoonsgegevens vragen;
 • Intrekken van uw toestemming: u kunt zich op elk moment uitschrijven voor de newsletter door contact met ons op te nemen via info@shiftingeconomy.brussels;
 • Recht op bezwaar: u kunt zich verzetten tegen elke verwerking gebaseerd op de uitvoering van een taak van algemeen belang wegens uw specifieke situatie.  We zetten de verwerking van uw gegevens stop als uw bezwaar gerechtvaardigd is;
 • Beperken van een verwerking: u kunt vragen om de verwerking op te schorten terwijl we uw verzoek betreffende de rechtzetting van uw gegevens of betreffende de uitoefening van uw recht op bezwaar onderzoeken.

Gegevens van de afgevaardigde voor gegevensbescherming (DPO)

U kunt eveneens contact opnemen met onze afgevaardigde voor gegevensbescherming als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens:

Voor Leefmilieu Brussel:

Per post: Leefmilieu BrusselPrivacy: Havenlaan 86C/30001000 Brussel

Voor Brussel Economie en Werkgelegenheid:

 • Per e-mail: dpo@gob.brussels;
 • Per post: Brussel Economie en Werkgelegenheid (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) – DPO: Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel

Gegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Indien u wil, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Per e-mail: contact@apd-gba.be;
 • Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel