Onstabiele bevoorradingsketens, verhoogde prijzen voor grondstoffen, de druk van de concurrentie op wereldniveau, moeilijkheden om goede profielen aan te werven … In tijden van ecologische en sociale crisis krijgen u en uw bedrijf af te rekenen met tal van uitdagingen.

En als dit nu eens de gelegenheid is om uw model stap voor stap om te denken?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wagen steeds meer bedrijven het erop met de economische transitie. Het houdt in dat u uw model omgooit om er een duurzamere omgang met uw hulpbronnen, een meer lokale verankering of een verbetering van de inclusiviteit van uw bedrijf in op te nemen. Zo zorgt u dat uw business veerkrachtiger kan omgaan met crisissituaties en verhoogt u uw concurrentievermogen!

De oproep voor blijken van belangstelling voor Shift my enterprise

Maar hoe pakt u dat aan? Hoe begint u daaraan? Waar kunt u terecht?

Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels lanceren gezamenlijk Shift my enterprise, een nieuw begeleidingsaanbod om Brusselse kmo’s te helpen om hun aanbod of hun manier van werken geleidelijk aan een transitie te laten doormaken!

Het programma heeft een dubbele opzet:

  1. uw onderneming begeleiden om de hefbomen te identificeren om het economisch model ervan echt te gaan transformeren door er ecologische, sociale en bestuursaspecten mee in op te nemen;
  2. uw bedrijf toegang verschaffen tot de verschillende steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht of dat technische of financiële ondersteuning is.

Concreet biedt Shift my enterprise u:

  • degelijke en uitgebreide gratis begeleiding door experten (het equivalent van een subsidie van € 16.000), die bestaat uit het samen uitwerken van een actieplan en/of begeleiding bij de uitvoering ervan;
  • een kans om contacten aan te knopen en vereenvoudigde toegang tot de gewestelijke steunregelingen;
  • promotie voor uw project;
  • voordelige voorwaarden om uw intrek te nemen in de gebouwen van Greenbizz.brussels, de gewestelijke incubator voor duurzame projecten;
  • hogere premies en steun voor economische  ontwikkeling als “voorbeeldig” onderneming.

Word zelf ook een van de gewestelijke spelers die zich inzetten voor de transitie!

Al sinds 2020 hebben bedrijven hun transitie aangevat met de steun van het Gewest. Het gaat met name om e-farmz, Kazidomi, les Savonneries Bruxelloises, Oxfam, Democo, Decathlon Belgium, bpost, Exki, Krëfel, Valens, TCO services, Sodexo en vele anderen.

In 2024 nodigen we de zko’s en kmo’s uit om mee in deze gemeenschap van ondernemingen met een voortrekkersrol in de transitie te stappen en gebruik te maken van ons begeleidingsaanbod!

Ontdek meer in detail wat de kandidatuur inhoudt door het reglement van de oproep voor blijken van belangstelling voor Shift my enterprise te raadplegen.

Een kandidatuur indienen kan via een elektronisch formulier op het online kandidatuurplatform.

Het kandidatuurdossier moet het volgende bevatten: een gedetailleerde beschrijving van het ontwikkelingsproject van de onderneming, haar economische en financiële situatie, details over de inzet voor een ecologische en/of sociale transitie en alle elementen die het mogelijk maken te oordelen over haar motivatie en haar beschikbaarheid om het project uit te voeren.

Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling bestaat uit een voortdurend
selectieproces met 3 verschillende kandidatuurperiodes die lopen tot eind 2024 : tot 15 juli, tot 15 oktober en tot 15 december.

Het selectieproces blijft doorlopen tot in november 2024, of tot de budgetten voor de begeleiding op zijn.

Vragen over uw kandidatuur? Neem contact met ons op via shiftmyenterprise@igneos.eu!

(Her)ontdek de startavond

Heeft u de kans gemist om deel te nemen aan de startavond van Shift my enterprise? Of wilt u het herontdekken? Bekijk hier de presentatie van de avond!