Toegankelijkheidsverklaring van een website die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd

Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid verbinden zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de ordonnantie betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van de gewestelijke openbare instellingen en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring heeft betrekking op de Shifing Economy website met als doel de economische doelstellingen en de klimaatdoelstellingen op elkaar af te stemmen: www.shiftingeconomy.brussels.

De maatregelen die Leefmilieu en Brussel Economie en werkgelegenheid hebben genomen in verband met de toegankelijkheid van de website en de toepassingen

  • De Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid administraties hebben zich ertoe verbonden al hun IT-hulpmiddelen toegankelijk te maken voor mensen met een handicap;
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden.
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.

Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA: gedeeltelijk conform.

Methode voor de beoordeling van de conformiteit van de website: een zelfbeoordeling door Leefmilieu Brussel met de hulp van de leverancier van de technische ontwikkeling van het platform.

Niet-toegankelijke inhoud:

De hele website voldoet niet aan de WCAG 2.1 AA richtlijnen.

De pdf’s en andere documentatie zijn niet beschikbaar in html.

De formulieren gebruiken een Google captcha v3 die niet voldoet aan de WCAG 2.1 AA richtlijnen.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring:

20 avril 2022

Feedback en contactgegevens

U kunt contact opnemen met webmaster@arctik.eu voor alle verzoeken of informatie over de toegankelijkheid van de website.