Interview met Thomas Lepers en Muriel Jadoul over het EnergiePack voor kmo’s en non-profitorganisaties

Sommigen hebben niet gewacht op de energiecrisis om te investeren in energie-efficiëntie. Sinds het in 2017 in het leven werd geroepen heeft het EnergiePack tal van ondernemingen en vzw’s geholpen om maatregelen voor energie-efficiëntie door te voeren om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen en hun voortbestaan mee veilig te stellen. Energieadviseurs Thomas Lepers (UCM) en Muriel Jadoul (BRUXEO) vertellen hoe het Brusselse EnergiePack concreet in zijn werk gaat.

Jullie zullen momenteel wel veel aanvragen krijgen voor hulp. Kan het EnergiePack daaraan tegemoetkomen?

Thomas Lepers (UCM): Op zich is het EnergiePack niet gemaakt voor ondernemingen die op zeer korte termijn een probleem hebben om hun energiefactuur te betalen. Sinds het begin van de energiecrisis hebben we dus filters toegepast om de aanvragers door te verwijzen naar rechtstreekse financiële steun, en vervolgens naar algemene energiebesparende maatregelen die het mogelijk maken om de factuur wat te verlichten. Tot slot profiteren we ervan om onze gesprekspartners bewust te maken van het belang van de energiekwestie op langere termijn zodat hun onderneming kan blijven bestaan. De huidige energiecrisis zet de deur open voor die bewustwording. Ons werk bestaat erin te bepalen welke acties doorgevoerd moeten worden en de drempels voor investeringen in energie-efficiëntie weg te nemen.

Wat zijn op de middellange en de lange termijn de drempels om tot actie over te gaan?

Muriel Jadoul (BRUXEO): Onze gesprekspartners zijn de directies van vzw’s, in verschillende domeinen van de non-profitsector (sociaal, gezondheid, cultureel, onderwijs …). Ze zijn zich ervan bewust dat energie, en dan met name verwarming en warm water, en enorme uitgavenpost is. Maar ze hebben begeleiding nodig om daar op korte en middellange termijn iets aan te doen, want de dringende zaken die bij het dagelijks beheer van een vzw komen kijken kunnen de rest al eens doen ondersneeuwen. Ze hebben niet de tijd of de nodige technische vaardigheden voor een energetische renovatie van hun gebouw(en).

Thomas Lepers (UCM): De realiteit van de Brusselse ondernemingen blijft na een reeks crisissen precair. Er zijn dus tal van economische drempels om de werken aan te vatten. En aangezien de kennis van de verschillende financieringsbronnen sterk te wensen overlaat, zijn ze weer bij af en komen ze niet in actie.

Hoe kan het EnergiePack helpen om die obstakels weg te nemen?

Thomas Lepers (UCM): Wij leggen de ondernemingen met cijfers onderbouwde argumenten voor om hen tot actie aan te zetten, en stellen hen de mogelijke steunmaatregelen voor. Want als we verder willen gaan dan bewustmaking moet je met de cijfers kunnen omgaan en heb je technische kennis nodig. Daar komen wij in beeld, want het is normaal dat de ondernemers geen experten zijn in energie. Dat zijn ze al in de sector waarin ze actief zijn. Ieder zijn specialiteit!

Muriel Jadoul (BRUXEO): We helpen onze gesprekspartners bij de verschillende stappen. Zo identificeren we bijvoorbeeld de prioritaire maatregelen voor hun gebouwen en we helpen hen aan degelijke offertes. De directies voelen zich zo ondersteund en hebben de moed en de energie om de werken aan te vangen, ondanks hun vele andere prioriteiten.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

Muriel Jadoul (BRUXEO): We hebben het geluk dat we aanvragen krijgen van gemotiveerde en proactieve mensen, die zich ervan bewust zijn dat hun gebouw niet heel goed scoort. Na een bezoek ter plaatse stellen wij een schriftelijk verslag op met daarin de maatregelen volgens hun prioriteit en in verschillende fases: drie prioritaire maatregelen met een kleine investering en drie met een grote investering. De winsten, investeringskosten en bedragen van de premies worden becijferd. Het is echt een tool die helpt om beslissingen te nemen.

Thomas Lepers (UCM): Nadat we alle installaties en gebouwen overlopen hebben, gaan we proberen om alle drempels een voor een weg te nemen, met een zeer nauwkeurige diagnose. Dankzij een zeer grondige kennis van de wetgeving en de technische beperkingen stellen we een lijst op van de uit te voeren acties en hoe ze gefinancierd kunnen worden. We leggen een nauwkeurige timing vast en we zijn beschikbaar om de offertes met een objectieve blik na te lezen.

En volstaat dat om de dingen in gang te zetten?

Thomas Lepers (UCM): Dialoog is heel belangrijk om overtuigingen om te buigen die voortkomen uit technische onwetendheid of uit angst om iets te ondernemen als er grote bedragen in het spel zijn. Een financiële stimulans kan soms het verschil maken. Zelfs in een situatie die verre van ideaal is, is er altijd een manier om iets te doen. Onze verslagen kunnen helpen om daar een duidelijker zicht op te krijgen.

Muriel Jadoul (BRUXEO): We laten de mensen die we begeleiden niet vallen! Een maand na het verslag werken we samen een actieplan uit met prioritaire maatregelen in stappen. Vervolgens staan we hen bij bij hun werkzaamheden via onze begeleidende diensten (isolatie, renovatie van verwarming en verlichting). We vragen hen om hun verbruik te monitoren. Tot slot zetten we alle structuren die een energiediagnose hebben gekregen jaarlijks opnieuw aan tot actie. En we kunnen de structuren ook begeleiden bij de bewustmaking van hun personeel rond energiebesparing.

Meer info