De hervorming van de steun voor ondernemingen, een belangrijke maatregel van Shifting Economy

Op initiatief van Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Regering op 12 november in eerste lezing de hervorming van de rechtstreekse steun voor ondernemingen aangenomen. Die gewestelijke steun wordt vereenvoudigd en geherorganiseerd om hem begrijpelijker en toegankelijker te maken, en om de samenhang ervan met het beleid voor economische transitie te verbeteren.

De steun voor economische ontwikkeling bestemd voor Brusselse ondernemingen is momenteel goed voor 26 miljoen euro per jaar en vormt een van de voornaamste gewestelijke hefbomen om het ondernemerschap te ondersteunen. De maatregelen helpen elk jaar ongeveer 4.000 ondernemingen bij hun opstart, transformatie of ontwikkeling. De kleine ondernemingen (met 10 tot 49 VTE’s in dienst) vertegenwoordigen minder dan 3% van de Brusselse ondernemingen, maar 15 tot 25% van de toegekende bedragen.

Begrijpelijker

Het aantal beschikbare steunmaatregelen gaat van 26 naar 17, wat neerkomt op een vereenvoudiging. Ze worden in de eerste plaats voorgesteld en gegroepeerd op basis van de levenscyclus van de ondernemingen (opstart, ontwikkeling, transmissie) en vervolgens op basis van de kenmerken van de steunmaatregel (investering, aanwerving en opleiding enz.).

De enige uitzondering op de regel: de nieuwe steun voor ‘ondernemers die actief zijn in een werkgelegenheidscoöperatie’, dus natuurlijke personen die hun activiteit uitoefenen via een erkende structuur zoals Smart, ISIS-DiES, Brucoop en Saticoop. Deze steun kan verschillende soorten uitgaven dekken: investering, consultancy-opdrachten, advies rond digitalisering, opleiding, coworking, deelname aan buitenlandse beurzen en prospectiereizen in het kader van een economische missie.

Ecologische en sociale verantwoordelijkheid

Vanaf 2024 wordt de steun opgeschroefd voor ecologisch en sociaal verantwoorde ondernemingen. Hij wordt toegekend op basis van een criterium voor voorbeeldigheid op sociaal en/of milieuvlak, zoals bepaald in het voorontwerp van ordonnantie tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie.

Vanaf 2030 wordt alle gewestelijke steun voor economische ontwikkeling uitsluitend toegespitst op ondernemingen in transitie. Dat principe geldt echter niet voor starters (bedrijven die minder dan 4 jaar bestaan), voor steun bij de opstart van een geplande onderneming, voor ondernemers die actief zijn in een werkgelegenheidscoöperatie, en voor de specifieke steun en projectoproepen ter ondersteuning van de economische transitie.

Openstelling voor de non-profitsector

Met deze hervorming krijgen bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in de non-profitsector betere toegang tot steun. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemingen die actief zijn in de socio-culturele sector, maatwerkbedrijven en sociale ondernemingen die werken rond integratie in de arbeidsmarkt. De drempel om in aanmerking te komen voor steun gaat voor alle non-profitbedrijven van 50% naar maximaal 75% overheidsfinanciering.

Timing

Naar verwachting zal de Brusselse regering het voorontwerp van ordonnantie tegen midden maart aannemen. Het Parlement neemt het vervolgens onder de loep met het oog op de aanname ervan in de plenaire sessie tegen eind oktober 2023. De uitvoeringsbesluiten (die de voorwaarden voor elk van de steunmaatregelen vastleggen) worden eind december volgend jaar gepubliceerd, op hetzelfde moment dat de verordening in werking treedt.