Wettelijke erkenning voor de voorbeeldigheid van ondernemingen op sociaal en milieuvlak

Het is een onmisbare stap voor de transitie van de Brusselse economie: voorbeeldige ondernemingen op sociaal en milieu vlak genieten voortaan van wettelijke erkenning. Vanaf 2024 krijgen ze meer gewestelijke economische steun. We zoomen in op de belangrijkste elementen van deze nieuwe regelgeving om te bekijken hoe u aanspraak kunt maken op die voordelen.

Verschillende toegangspoorten voor alle ondernemingen

Een onderneming wordt met name als voorbeeldig beschouwd als:

  • Ze in aanzienlijke mate bijdraagt tot de sociale of milieudoelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
  • Ze geen significante schade toebrengt aan die doelstellingen (bijvoorbeeld, een bedrijf dat een modelleerling is als het gaat om milieudoelstellingen maar met werkomstandigheden die geen toereikende levensstandaard toelaten) ;
  • Ze niet tot gevolg heeft dat het werkgelegenheidspeil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afneemt, door haar eigen activiteiten of door de impact van haar activiteiten op andere Brusselse ondernemingen.

De voorbeeldigheid wordt erkend via gecertificeerde labels of via verschillende beoordelingssystemen die de overheidsinstellingen doorvoeren:

  • De labels valideren een aanzienlijk deel van de activiteiten van de onderneming, waarmee ze bijdragen aan een of meerdere sociale of milieudoelstellingen (bv. ISO-labels, het label Good FoodResto, het Label Ecodynamische Onderneming enz.);
  • De beoordelingssystemen die bepaalde voorbeeldige acties van een bedrijf erkennen, zijn met name de projectoproepen (BeCircular, Women in business, sociale en democratische ondernemingen, OpenSoon, Créa.brussels, Local & Together) en andere systemen zoals het platform Impact Scoring van Finance&Invest.brussels enz.

Overigens wordt een bedrijf op sociaal vlak als voorbeeldig beschouwd als bepaalde werknemers aangeworven worden in het kader van eenprogramma voor inschakeling op de arbeidsmarkt, duaal leren of een stage vooreen eerste werkervaring. Of een onderneming op sociaal en milieuvlak voorbeeldig is zal beoordeeld worden tijdens de analyse van de aanvraag voor hulp of financiering.

Begeleiding om de klus te klaren!

Ondernemingen begeleiden bij hun transitie maakt integraal deel uit van de doelstellingen van Shifting Economy. Uiteenlopende facilitators bieden diensten aan om ondernemingen te begeleiden bij hun transitie traject. Lees hieromtrent zeker ook het interview met Aline De champs, waarin de vele begeleidingsmogelijkheden ter sprake komen. De aanpak is erop gericht alle Brusselse ondernemingen toegang te geven tot die diensten, zelfs als ze geen label hebben of niet erkend zijn via een beoordelingssysteem dat opgenomen is in het besluit.

Overigens staat een voorbeeldigheidscomité, voorgezeten door de dienst Economie van Brussel Economie en Werkgelegenheid, in voor verschillende opdrachten om de voorbeeldige ondernemingen te identificeren:

  • De adviezen met betrekking tot de toekenning van labels of de publieke beoordelingsregelingen verlenen ;
  • De voorstellen formuleren en de richtlijnen opstellen om de voorbeeldigheid op sociaal en milieuvlak te beoordelen ;
  • Een jaarlijks verslag opstellen om de toepassing van het besluit te evalueren en voorstellen formuleren voor de verbetering ervan.

De voorbeeldige ondernemingen worden opgenomen in een databank, die wordt gedeeld met de overheidsinstellingen om de ondernemingen extra steun te laten genieten voor hun economische ontwikkeling. Een duwtje in de rug voor Shifting Economy, dat de gewestelijke economische steunmaatregelen en de sociale en milieudoelstellingen samenhangender maakt.


Raadpleeg het besluit op de website van het Belgisch Staatsblad.

Voor alle bijkomende informatie: voorbeeldigheid@gob.brussels