Vrouwelijk ondernemerschap in Brussel, een prioriteit voor de economische en sociale transitie

Hoewel de situatie jaar na jaar verbetert, blijven vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd bij de zelfstandigen, een groep die zwaar getroffen werd door de gezondheidscrisis. Met Shifting Economy ondersteunt het Gewest het vrouwelijk ondernemerschap, met name via het platform Women in Business van hub.brussels. En in maart 2023 lijst het platform in het kader van de #empowermonth maar liefst 35 evenementen op rond het thema vrouwelijk ondernemerschap.

Het ‘glazen plafond’ brokkelt beetje bij beetje af: volgens het Europees Instituut voor gendergelijkheid vertegenwoordigen vrouwen in België vandaag 37,1% van de leden van de raad van bestuur van grote beursgenoteerde bedrijven, oftewel 5,5 procentpunten meer dan het Europees gemiddelde.

Volgens de meest recente cijfers van het RSVZ is het aantal vrouwelijke zelfstandigen in Brussel – gepensioneerden buiten beschouwing gelaten – er de voorbije vijf jaar iets meer op vooruitgegaan (+13,6%) dan het aantal mannelijke zelfstandigen (+12,6%). Toch zijn er nog altijd tweeënhalf keer meer mannen dan vrouwen die in Brussel als zelfstandige een activiteit uitoefenen. Een kwart van die vrouwen doet dat in bijberoep, tegenover 14% bij de mannen.

Impact van de gezondheidscrisis

De gezondheidscrisis heeft echter een grote impact gehad op de zelfstandigen. Volgens een studie van hub.brussels over de gevolgen van de gezondheidscrisis voor onderneemsters heeft die crisis de drempels voor het vrouwelijk ondernemerschap versterkt. Een vaststelling die ook naar voren komt uit een rapport van de Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen over de impact van de gezondheidscrisis op de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen: “het is duidelijk dat het Brussels en Belgisch ondernemerschap nog zeer sterk gedomineerd blijft door de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, ongelijkheden die de gezondheidscrisis nog heeft verergerd.”

Onderneemsters stapelen de systemische hordes voor het ondernemerschap immers op: moeilijk evenwicht tussen werk en privéleven, gebrek aan specifieke begeleiding, netwerk en financiering, sociale en culturele obstakels, en grotere kwetsbaarheid bij een faillissement. En wat erger is: die obstakels wegen nog meer door bij vrouwen van vreemde origine. Zo stelt de meest recente studie van de FOD Economie over de herkomst van de zelfstandigen in België vast.

Het digitale: een hefboom voor het vrouwelijk ondernemerschap

De gezondheidscrisis heeft de digitale transformatie van ondernemingen in een stroomversnelling gebracht. Het is zelfs een must geworden om hun klanten te kunnen behouden, ook buiten de e-commerce. Niet over digitale vaardigheden beschikken vormt voor een onderneemster een echte drempel op haar traject. We stellen ook vast dat er minder vrouwen ondernemen in sectoren met een hoog economisch groeipotentieel. Technologische start-ups vallen daar vaak onder.

Om dat te verhelpen organiseert het platform Women in Business, dat gehuisvest is bij hub.brussels, sinds 2017 elk jaar het Women Code Festival. Het doel is vrouwen met advies, gerichte acties en de oprichting van een echte community de middelen aanreiken om actief te worden in het domein van de technologie en de innovatie.

#Empowermonth in maart 2023

Maar dat is slechts één facet van het werk van Women in Business. Naast de voorbereiding van zijn tweejaarlijkse barometer over vrouwelijk ondernemerschap in Brussel, zet het platform zijn coördinatie en -bewustmakingswerk verder en steekt het de hele maand maart 2023 een tandje bij door maar liefst 35 evenementen (conferenties, workshops, networking …) in de kijker te zetten die georganiseerd worden door de structuren voor begeleiding en ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap, de partners van het netwerk Women in Business. De #empowermonth wordt afgesloten met een netwerkavond bij hub.brussels op 30 maart.

Over de specifieke kwestie van de toegang tot financiering organiseert Women in Business eveneens dit jaar, in samenwerking met 1819 en Google Digital Atelier, een workshop ‘Women Will’, waar onderneemsters kunnen werken rond leadership en hun pitch om op zoek te gaan naar financiering. De acht winnende projecten van de eerste editie van de projectoproep ‘Women in Business’ 2022 krijgen een opleiding over financiering en rentabiliteit, en daarnaast begeleiding die wordt aangeboden door hub.brussels.

Ondersteuning voor het vrouwelijk ondernemerschap is een van de pijlers van Shifting Economy. Volgens Staatssecretaris Barbara Trachte, belast met Economische Transitie, het is een drijvende kracht voor emancipatie en financiële autonomie, en dan vooral bij vrouwen.