Samenvatting van de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie 2022 – 2030