Al één jaar Shifting Economy!

De strategie Shifting Economy werd in april 2022 gelanceerd, ondertussen al één jaar geleden! De ideale gelegenheid om een eerste balans op te maken van de uitgevoerde acties: waar staan we ten opzichte van de aanvangsambities om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn? 

Een gezamenlijke verwezenlijking 

Van de 219 vastgelegde maatregelen werden er 151 (verdeeld over 16 thema’s) als prioritair geïdentificeerd voor 2022-2023. Een jaar later werken 182 mensen van 33 organisaties dagelijks aan de verwezenlijking van de doelstellingen, en het Gewest ontwikkelt tal van instrumenten om bedrijven te ondersteunen bij de transitie (financiering, projectoproep, accommodatie, begeleiding …). 

Het gemiddelde voortgangspercentage van de maatregelen van Shifting Economy lag in februari 2023 op 38%

De dynamiek van samenwerking staat centraal in de doorgevoerde acties. Er vinden regelmatig workshops plaats om een planning voor de acties op te stellen, samenwerkingen tussen overheidsdiensten op te zetten om zo naar een gezamenlijke strategie toe te werken en drempels weg te nemen.  

Het aanknopen van contacten en het bevorderen van synergieën tussen thema’s en gewestelijke plannen zal op die manier deel uitmaken van de verwezenlijking van de strategie. Bepaalde inspirerende samenwerkingen worden in deze nieuwsbrief in de kijker gezet (met name de organisatie van het festival Maker Faire of de Green Deal Logistiek), en regelmatig zijn er inspirerende bezoeken en evenementen om het ecosysteem in beweging te houden! 

Focus op een aantal verwezenlijkingen

Een van de doorgevoerde acties was toegang verschaffen tot de afvalstromen van Net Brussel in samenwerking met Leefmilieu Brussel. De actie bestond erin structuur aan te brengen in de revalorisatiecircuits voor het door het agentschap ingezamelde grofvuil en een studie uit te voeren om het potentieel voor hergebruik van het ingezamelde hout en de ingezamelde fietsen te analyseren. Na een experimenteer- en sorteerfase met economische actoren uit de sectoren, wordt het regelgevende en logistieke aspect van die circuits nu onder de loep genomen.

Voor de sociale en ecologische voorbeeldigheid van de economische actoren bepaalt Brussel Economie en Werkgelegenheid momenteel criteria in samenwerking met andere overheidsdiensten. Een Voorbeeldigheidsbesluit moet verduidelijken volgens welke criteria economische actoren als voorbeeldig beschouwd worden. Zij krijgen tot 2030 toegang tot extra overheidssteun, en genieten nadien exclusieve toegang tot die steun.

Als laatste voorbeeld wijzen we ten slotte op de opstart van de Facilitator overheidsopdrachten, die voor alle overheidsdiensten beschikbaar is via greenprocurement@environnement.brussels

De Shifting Economy Week 

In november 2022 had de Shifting Economy Week meer dan 60 evenementen in verband met de economische transitie te bieden, in samenwerking met UNIZO en UCM. Zo konden de 1.560 deelnemers bedrijven bezoeken die het goede voorbeeld geven, van gedachten wisselen en debatteren over de uitdagingen van de transitie, plezier beleven aan inspirerende ontmoetingen en een feestelijke slotconferentie bijwonen. Kijkt u al uit naar de editie van 2023? Afspraak van 17 tot 23 november!     

Inspireren  

In de loop van het jaar worden tal van communicatiemiddelen uitgewerkt om goede praktijken, evenementen en nieuwsberichten te verspreiden. Volg de actualiteit van Shifting Economy op LinkedIn en deel deze nieuwsbrief om zoveel mogelijk professionals en burgers te betrekken bij Shifting Economy!