Wat is de economische transitie?

Shifting Economy zal een krachtige en duurzame verandering teweegbrengen in de Brusselse economie. Het vertrekt vanuit de vaststelling dat koolstofneutraliteit bereiken en een antwoord bieden op de grote sociale uitdagingen niet haalbaar is zonder de bedrijven. De economische actoren zijn immers de drijfveren van de economische transitie. En het Gewest wil hen helpen om zich om te vormen.

De economische transitie wordt gedefinieerd als “de geleidelijke transformatie van de Brusselse economische activiteiten om bij te dragen aan lokale en wereldwijde sociale en ecologische uitdagingen, evenals het creëren en behouden van kwaliteitsvolle jobs voor de Brusselaars”. Met andere woorden, de duurzame economische modellen die sinds enkele jaren aan een spectaculaire opmars bezig zijn, zullen de norm worden.

Om een dergelijke transformatie mogelijk te maken, zal het Brussels Gewest de economische ondersteuning (begeleiding, financiering, huisvesting, overheidsopdrachten, enz.) heroriënteren, zodat de economische activiteit opnieuw territoriaal wordt verankerd, het milieu respecteert en een maatschappelijk doel heeft.

Visie

Als we vooruitblikken naar 2050, bieden ondernemingen dus duurzame goederen en diensten aan, die lokaal worden geproduceerd of ontworpen, terwijl ze kwaliteitsvolle jobs creëren binnen een model dat de rechten van werknemers en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen respecteert. Koolstofneutraliteit van de economie is de norm.

In die context moeten overheden het goede voorbeeld geven. Overheidsopdrachten (13% van de Brusselse economie) worden dan ook duurzaam en vernieuwend. Ze bevatten sociale, ecologische en ethische clausules en zijn afgestemd op het plaatselijke economische weefsel. Ze stimuleren de ontwikkeling van economische activiteiten die het milieu respecteren, op de lange termijn gericht zijn en kwaliteitsvolle jobs creëren in Brussel. De logistiek van de overheden zal bijvoorbeeld koolstofvrij gemaakt worden ten voordele van solidaire en democratische ondernemingen en materiaal wordt aangekocht bij ondernemingen uit de sociale economie die spullen herbestemmen.

Tegen 2050 wordt ecodesign de regel opdat het afval en de milieu-impact tot een minimum beperkt worden gedurende de volledige levensduur van de producten en het verbruik van grondstoffen een uitzondering wordt. We zullen niet meer om de economie van het hergebruik heen kunnen. Aan het eind van de levenscyclus wordt de recyclage van het afval volop geoptimaliseerd. Op de achtergrond worden de hulpbronnen, die ondertussen zeldzamer zijn geworden, op een gerichte en zuinige manier gebruikt.

Steunmaatregelen

Met het oog op 2030 als deadline om de overheidssteun uitsluitend te heroriënteren naar de bedrijven in economische transitie, bestaat de rol van het Brussels Gewest er vandaag in een route uit te stippelen en de transitie naar de economische, sociale en ecologische behoeften te begeleiden, aan te moedigen en uit te breiden.

De uitgesproken ambitie van deze dubbele – ecologische en sociale – transitie is dat Brussel zich in de voorhoede plaatst dankzij onderzoek en innovatie, de lokale verankering van de economische activiteit, de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, niet-verplaatsbare jobs en het aanbod van kwaliteitsvolle, lokale goederen en diensten.