Voeding: een cruciale sector voor de economische transitie

Op 20 september heeft het Brussels Gewest zijn strategie Good Food 2 (2022-2030) gelanceerd, die in juni door de Regering was aangenomen. Die strategie wil de hele toeleveringsketen zien evolueren, van de landbouwer over de verwerker tot de restauranthouder of de winkelier, om duurzaamheid, economische kracht en hoogwaardige werkgelegenheid met elkaar te verzoenen. In Brussel is de voedingssector een essentieel onderdeel in het economische landschap, en deze nieuwe strategie vestigt de aandacht op de reeds bestaande synergie tussen Good Food en Shifting Economy.

De strategie Good Food deelt met Shifting Economy een twaalftal maatregelen die de transitie van de economische actoren in de Brusselse voedingssector vlotter moeten laten verlopen. “De transitie van de economische sector van de voeding in Brussel is essentieel om over te schakelen op een model voor gezonde voeding, met respect voor de mens, geherlokaliseerd en seizoensgebonden, dat opnieuw biodiversiteit genereert”, verduidelijkt Sandrine Vokaer, coördinatrice van de Good Food-maatregelen van Shifting Economy bij Leefmilieu Brussel.

Lokale economie

De strategie Good Food 2 streeft er onder andere naar om de landbouwproductie in het Brussels Gewest te ondersteunen en de vraag bij de consumenten te stimuleren. De synergieën met Shifting Economy maken het mogelijk om te werken rond de andere schakels van de voedselketen: in de sectoren van de verwerking, de winkels, de horeca en de logistiek.

 “Een Good Food-maaltijd bestaat uit een evenwichtig biologisch menu, bereid met verse, lokale en seizoensgebonden ingrediënten, dat dierlijke eiwitten beperkt, plantaardige eiwitten bevordert, en voedselverspilling sterk terugdringt”, legt ze uit. Door Good Food te promoten bij ondernemingen in de sector kunnen ze dus bijdragen aan de transitie van de Brusselse economie. Die wil de economie, onder andere, duurzamer maken en lokale werkgelegenheid creëren.

Wat de ecologische doelstellingen van het Brussels Gewest betreft, wegen de kleine ondernemingen in de voedingssector zodanig door (twee derde van de etablissementen stelt minder dan 5 werknemers tewerk) dat een verbetering van de logistiek het mogelijk zou maken om de uitstoot als gevolg van het transport fors terug te dringen. En als het aandeel van bio in het voedselaanbod toeneemt, zal de ecologische impact ervan des te kleiner worden.

Een eerlijke transitie

Aangezien een derde van de Brusselse bevolking leeft van een inkomen onder de armoedegrens, is de toegang tot gezond, lokaal en kwalitatief voedsel ook een kwestie van volksgezondheid en levenskwaliteit. Nochtans is “het Good Food-aanbod vooral aanwezig in het zuiden en oosten van het Gewest”, merkt S. Vokaer op. De strategie Good Food 2 en Shifting Economy gaan samenwerken om de toegang tot Good Food voor alle Brusselaars te verbeteren. De klemtoon zal komen te liggen op de distributiesector, via ondersteuning voor alternatieve distributiemodellen, voor de ontwikkeling van Good Food-handelszaken en de verhoging van het lokale Good Food-aanbod in de supermarkten.

Shifting Economy

Ter herinnering, Shifting Economy draait voornamelijk om 5 groepen van sectoren: duurzame landbouw en voeding, duurzaam beheer van hulpbronnen (transport, logistiek en bouw), de levenskwaliteit in de stad en de veerkracht van de stad, e-health en de culturele en creatieve industrieën.