Sustain.brussels: opstart van een digitale expertisepool in Brussel

Op 1 november heeft het Brussels Gewest met sustain.brussels zijn European Digital Innovation Hub gelanceerd. Die is het resultaat van een partnerschap tussen Sirris, Agoria, de VUB, de ULB en BeCentral, en wil het centrale loket voor duurzame digitale innovatie van het Gewest worden. Het is een van de belangrijkste maatregelen van het digitale luik van Shifting Economy.

In mei keurde de Europese Commissie het statuut van European Digital Innovation Hub (EDIH) van sustain.brussels goed. Daardoor kreeg het toegang tot financiering door de Europese Unie voor de helft van zijn budget (4,2 miljoen euro in totaal, waarvan de andere helft wordt gefinancierd door Innoviris).  Sustain.brussels zal nauw samenwerken met de andere leden van het netwerk van EDIH’s in België (3 in Vlaanderen en 2 in Wallonië) maar ook met de 200 andere in de Europese Unie.

Focus op artificiële intelligentie

Sustain.brussels biedt de Brusselse economische actoren vier diensten aan: een testmogelijkheid alvorens over te gaan tot investering, opleiding, begeleiding bij de financiering en de zoektocht naar partners, en dat in heel Europa. “Het is onze ambitie om de komende drie jaar 1.500 ondernemingen te helpen”, verduidelijkt Ludwig De Locht, coördinator van het project bij Sirris.

Als verlener van technologisch neutrale diensten en adviezen zal sustain.brussels echter geen enkele andere technologie (cloud computing, internet of things, 3D-printen) uitsluiten en “de ondernemingen ondertussen de kans geven om de opportuniteiten van artificiële intelligentie te ontdekken”. België blinkt op dit vlak uit met onderzoek, maar de Belgische economische wereld is nog te terughoudend met de implementatie, uit angst of onwetendheid. “Het wordt tijd dat we het onderwerp introduceren in bedrijven en hen helpen om in actie te komen”, vat Ludwig De Locht samen.

Digitalisering en duurzaamheid

Kmo’s met minder dan 50 werknemers krijgen bevoorrechte toegang aangezien de complexiteit van de huidige en toekomstige digitale tools hen vaak in het duister doet tasten. “Digitalisering kan bijdragen aan hun duurzaamheid”, zegt Ludwig De Locht enthousiast. Het kan immers de processen binnen bedrijven optimaliseren, maar het kan het ook mogelijk maken om ‘slimmere’ en dus autonomere en meer geconnecteerde producten te ontwerpen. Tot slot kan digitalisering een impact hebben op het eigenlijke economische model van de bedrijven: die schakelen over van de verkoop van producten naar de verkoop van diensten (gebruik van voorwerpen). Wat is de sociale impact daarvan? Aangezien de producten minder duur worden, zijn ze toegankelijk voor meer mensen. Van hun kant kunnen de bedrijven van de circulaire economie hun logistieke beheer optimaliseren.

De digitalisering maakt het met andere woorden mogelijk om gegevens te benutten, enerzijds door klassieke ondernemingen te helpen hun ecologische en sociale duurzaamheid te verbeteren en zo de weg van de ecologische transitie in te slaan, en anderzijds door de rentabiliteit van duurzame ondernemingen verder te verbeteren.

Naast de gratis diensten op vraag voor kmo’s die de digitalisering graag willen benutten om hun gegevensbeheer te optimaliseren, worden de economische actoren vanaf januari 2023 elke maand uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop rond verschillende thema’s die verband houden met digitalisering en duurzaamheid. Tijdens een jaarlijks evenement in de lente kunnen Brusselse economische actoren informatie opdoen over de vorderingen op het vlak van duurzame digitalisering in het Gewest.