Sociaal overleg, een hefboom voor Shifting Economy – De Edito van Brupartners

Shifting Economy’. Achter dat anglicisme gaat een van de grootste uitdagingen van het Brussels Gewest schuil: de Brusselse economische actoren ertoe aanzetten om zich aan te sluiten bij een transitie naar een duurzame economie, met respect voor het milieu en de burgers, en zo bij te dragen aan de sociale en ecologische doelstellingen wereldwijd.

De bedrijven van het Gewest, ongeacht hun formaat of de sector waarin ze actief zijn, zijn de belangrijkste actoren van Shifting Economy. Ze hebben overigens niet gewacht tot er op politiek niveau iets bewoog om de transitie in gang te zetten. De voorbije jaren hebben we immers tal van vernieuwende oplossingen aan hen te danken die zullen zorgen voor een duurzamer Gewest met oog voor het welzijn van zijn inwoners.

Ze kunnen die klus echter niet in hun eentje klaren. De Brusselse bedrijven hebben nood aan overheids instanties die hen bij die transitie begeleiden en ondersteunen, en die erover waken dat niemand over het hoofd wordt gezien. Hetzelfde geldt voor de werknemers, die centraal staan in de bedrijven. De transitie naar een duurzame samenleving houdt ook op werkgebied ongeziene veranderingen in. Ook de werknemers moeten betrokken en ondersteund worden om zo te kunnen bijdragen aan de algemene doelstelling van een transitie voor de economie.

In die zin hebben de sociale partners die onder Brupartners vallen actief meegewerkt aan de uitwerking van Shifting Economy, en er daarbij over gewaakt de belangen van de bedrijven en de werknemers te verdedigen. De weg naar een koolstofvrije economie is lang, en de route ernaartoe moet diegenen die nog niet aan de slag zijn gegaan met de transitie toelaten om onderweg mee op de kar te springen. Daarbij moeten we geleidelijk aan en inclusief tewerk gaan, en rekening houden met de verschillende realiteit in uiteenlopende sectoren.

De organisaties die de werkgevers, de middenstrand, de werkgevers in de non-profitsector en de werknemers vertegenwoordigen zullen hun rol blijven spelen door bedrijven en werknemers te informeren en te sensibiliseren over wat men wil nastreven met Shifting Economy en over de tools waarop ze aanspraak kunnen maken om zich aan te sluiten bij de beweging voor een rechtvaardige en duurzame transitie.

Jan De Brabanter en Estelle Ceulemans (Voorzitter en Vicevoorzitter van Brupartners)