Interview met Florence Collès, laureate van de projectoproep ‘Women in Business’ met WoBizz

Florence Collès, CEO van LEAD, een netwerk van vrouwelijke en mannelijke ondernemers met een diversiteitsachtergrond, wil kandidaat-ondernemers uit hun isolement halen. Aan zichzelf werken, informatie over de juiste tools en netwerken zijn de geheimen van het succes voor vrouwen die hun eigen job willen creëren. Want Shifting Economy is ook een sociale transitie waarin een rol is weggelegd voor vrouwen.

Kunt u ons WoBizz pitchen?

WoBizz is een volledig gratis opleidingsprogramma van 4 maanden in 2023, dat gegeven wordt aan drie groepen van 20 kandidaat-onderneemsters zonder leeftijdsbeperking, ongeacht hoe ver ze staan met de uitwerking van hun idee. Het programma bestaat uit twee workshops per maand, netwerkavonden, inspirerende ontmoetingen met onderneemsters die over hun traject komen vertellen, en een dag aan de zijde van een onderneemster om eens in haar huid te kruipen. Dit programma werd in maart gelanceerd.

Met welke obstakels krijgen vrouwen specifiek af te rekenen in het ondernemerschap?

Slechts één op drie zelfstandigen is een vrouw. Vrouwen zijn dus duidelijk ondervertegenwoordigd. Over het algemeen stoten ze op meer drempels dan mannen. Meer vrouwen leven bijvoorbeeld in een kwetsbare situatie. Bovendien combineren ze hun werk vaak met het huishouden en de zorg voor de kinderen. Dat blijkt ook uit het hoge aandeel vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep. En dan is er nog het psychologische aspect: ik stel vast dat onderneemsters hun capaciteiten en geloofwaardigheid vaker in vraag stellen dan mannen. In het programma is dat overigens een van de eerste thema’s die aan bod komen: je moet eerst werken aan de beperkende overtuigingen voor je verder kunt gaan.

En wat zijn hun specifieke kwaliteiten?

Onderneemsters zijn gewend om te multitasken door de enorme mentale werklast die ze in goede banen moeten leiden. Ze zijn polyvalenter. Vrouwen hebben ook van nature talent om samen te werken, in team. Tal van vrouwen gaan aan de slag om mensen en bedrijven te begeleiden om hun potentieel te ontwikkelen en te werken rond meervoudige intelligentie. Die beroepen vragen empathie en emotionele intelligentie. Omdat ze gediscrimineerd worden bij aanwervingen wenden steeds meer vrouwen zich tot het ondernemerschap om hun eigen job te creëren: ze wachten op niemand meer en nemen hun leven zelf in handen.

In welke zin is het belangrijk om vrouwen te helpen hun eigen activiteit op te zetten?

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in het ondernemerschap. Als we gelijke tred willen houden, moeten we hen helpen om de obstakels weg te nemen die mannen niet noodzakelijk hebben. We geven hen inlichtingen over hoe ze kunnen gebruikmaken van gratis steunmaatregelen in Brussel, en helpen hen om deel uit te maken van netwerken van ondernemers om aansluiting te vinden bij een ecosysteem.

Waarom hecht u zoveel belang aan netwerken?

Je moet niet alleen in je hoekje blijven zitten met je project. Op je eentje geraak je niet vooruit. Mijn ervaring binnen het netwerk LEAD heeft mij geleerd dat de gemeenschappen in Brussel elk in hun eigen hokje blijven en niet genoeg onderling samenwerken. In het kader van WoBizz nemen we de onderneemsters op in ons netwerk van meer dan 1.500 mensen in verschillende sectoren om hun adresboekje te vullen. We slaan bruggen met andere structuren om hun project vooruit te helpen en hen onderling kennis te laten maken. Door alle laureaten van de projectoproep Women in Business samen te brengen konden we overigens bruggen slaan tussen de projecten en profiteren van de manier waarop ze elkaar aanvullen. We communiceren met name tussen initiatiefneemsters van projecten om de kandidaten zo goed mogelijk wegwijs te maken in functie van hun behoeften. De samenwerking tussen alle structuren kan het verschil maken om het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel een boost te geven.

Welke rol spelen vrouwen binnen Shifting Economy?

De economische en sociale transitie is niet mogelijk zonder vrouwen. Daarom moeten we een bijkomende inspanning leveren om de obstakels weg te nemen die hen beletten om te ondernemen door hen te sensibiliseren, te begeleiden en financieel te helpen. En daarbij moeten we rekening houden met hun diversiteit, want dat weerspiegelt de Brusselse demografie en alle culturen die deel uitmaken van die bevolking.