Inschrijving op de newsletter

Om u te abonneren op de newsletter van het Shifting Economy


* Bescherming van uw gegevens

Ik wens op de hoogte te blijven van de actualiteit van het Shifting Economy  en stem ermee in dat Leefmilieu Brussel mijn gegevens daarvoor verwerkt. Uw gegevens worden bewaard gedurende twee jaar. U kunt de wettelijke bepalingen omtrent de bescherming van de persoonsgegevens binnen Leefmilieu Brussel raadplegen. U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (webmaster@arctik.eu) of per post (Leefmilieu Brussel, identificatie van de administratieve eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).