De Edito van Barbara Dewulf : Het milieu en het menselijke aspect centraal stellen in economische modellen

De uitdagingen op het vlak van maatschappij, milieu en tewerkstelling waar Brussel voor staat zijn aanzienlijk en zijn verankerd in het Akkoord van Parijs en in tal van internationale teksten. Hun doelstellingen vormen onze leidraad en nopen ons tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop wij produceren, consumeren en ons verplaatsen in de stad. De drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is niet langer een utopie. Tegen 2050 zal onze samenleving koolstofneutraal zijn. De Europese Unie verbindt zich daartoe en Brussel sluit zich aan bij die wereldwijde beweging.

Leefmilieu Brussel is weldra 15 jaar bezig om projecten in de circulaire economie te ontwikkelen (met de Allianties Werkgelegenheid-Leefmilieu, het project Brussels Sustainable Economy, en vervolgens het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) en zijn toonaangevende projectoproep Be Circular …).

Met de strategie Shifting Economy, die de regering enkele maanden geleden lanceerde, gaan we tegenwoordig nog verder met het inzetten van gewestelijke middelen om ondernemingen met een positieve impact voor het Gewest te ondersteunen en te zien groeien.

Het gaat immers om een ongeziene samenwerking waar we trots op mogen zijn, afgestemd op de economische, ecologische en sociale uitdagingen. Die samenwerking is door Leefmilieu Brussel opgezet tussen 4 Brusselse administraties en overheidsinstanties en legt de link tussen

  • milieubeleid
  • klimatologische doelstellingen
  • economie, handel en innovatie.

Door het opstellen van het actieplan en nu de uitvoering ervan in goede banen te leiden speelt Leefmilieu Brussel volop zijn rol van milieuplanner, ook in domeinen waar dat op het eerste gezicht minder evident kan lijken, zoals op het gebied van de economie.

Met zijn doorgedreven expertise in uiteenlopende materies als energie, voeding, bouw, afvalpreventie … staat Leefmilieu Brussel garant voor de duurzaamheid van deze strategie en het staat erop dat Shifting Economy de natuur en het menselijke aspect opnieuw centraal stelt in de economische modellen.

Shifting Economy is een multisectorale strategie en ondersteunt de doelstellingen van de gewestelijke milieuplannen zoals Good Food 2, het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP), Renolution … waardoor het mogelijk wordt om de verschillende uitdagingen waarmee de bedrijven te kampen hebben op elkaar af te stemmen. Een van de uitdagingen waar Leefmilieu Brussel zich achter schaart, is met name de heroriëntatie van overheidsopdrachten richting duurzame producten en diensten, die toegankelijk zijn voor kmo’s. Dat is een stevige uitdaging als je weet dat overheidsopdrachten goed zijn voor 13,5% van het Brussels bbp. We moeten immers het goede voorbeeld geven (als we ondernemingen aanmoedigen om een transitie in gang te zetten, spreekt het voor zich dat overheden hetzelfde moeten doen) maar het draait vooral om een aanzienlijke hefboom om deze deugdelijke economie te ondersteunen.