Een Green Deal voor een emissiearme logistiek

Het goederenvervoer in Brussel is een belangrijke bron van broeikasgassen, vervuiling, geluidsoverlast, verkeersongevallen en -opstoppingen. 16.000 vrachtwagens en 30.000 bestelwagens rijden elke dag het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen. Om de transitie van de sector te verzekeren is in april de Green Deal Stadslogistiek gelanceerd.  Het gaat om een publiek-private alliantie en een collectieve inspanning om de uitvoering van ambitieuze acties tegen 2025 te verzekeren.  

Een drijvende kracht achter verandering voor de stadslogistiek 

De Green Deal Stadslogistiek moet de actoren van de sector inspireren, vooral via de uitwisseling van goede praktijken en de ondersteuning van initiatieven die het goede voorbeeld geven. Ook networking, persoonlijke begeleiding en financiële steun maken deel uit van de doelstellingen van de Green Deal. Bovendien verbinden de organisaties die hun handtekening zetten (al een vijftigtal pioniersondernemingen!) zich er individueel toe om tegen 2025 concrete acties door te voeren om:  

  • de sector ervan bewust te maken dat het noodzakelijk is om de praktijken te veranderen; 
  • de leveringsvolumes en -routes te optimaliseren; 
  • te kiezen voor waterwegen, het spoor en de cargofiets; 
  • de voorkeur te geven aan voertuigen zonder directe uitstoot. 

Belangrijke maatregelen die samenhangen met uiteenlopende gewestelijke strategieën 

De maatregelen die het netwerk van de Green Deal Stadslogistiek heeft aangenomen worden opgesteld in het kader van Shifting Economy, het Good Move-plan en de Low Emission Mobility Roadmap. Daar zien we ook de link met andere gewestelijke plannen: het Lucht-Klimaat-Energieplan (vermindering van de vervuilende emissies om de luchtkwaliteit te verbeteren), het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan [SVV1] [DT2] (efficiëntere inzameling en transport van afval) en de strategie Good Food (opzetten van een logistieke hub voor het transport van voedingswaren).  

Synergieën om Shifting Economy een boost te geven 

Samenwerking staat centraal in het project: het initiatief gaat uit van verschillende Brusselse overheidsdiensten, en de stuurgroep bestaat uit 4 vertegenwoordigers van openbare besturen (Brussel Economie en Werkgelegenheid, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de Haven van Brussel) en 3 vertegenwoordigers van bedrijven (Proximus, Shipit en Urbike). 

Qua begeleiding vond er een workshop plaats voor de ondernemingen uit de sector. Die diende om hen te informeren over de bestaande financiële instrumenten en huisvestingsmogelijkheden (vestiging, projectoproep, financiering, fiscaliteit …). Dat moet het gemakkelijker maken om de verbintenissen in de praktijk om te zetten.  

Er werd overigens ook een oproep voor samenwerkingsprojecten gelanceerd, met de steun van Bloomberg Philantropies. Daarvoor zullen vernieuwende projecten rond stadslogistiek, ondersteund door minstens twee leden van de Green Deal, geselecteerd worden. Deze projectoproep wordt midden september afgesloten.  

Is uw onderneming actief in de logistieke sector in Brussel en wilt u de milieu-impact van uw activiteiten verminderen door u concreet in te zetten samen met andere pioniersbedrijven? Neem contact met ons op via lowemissionmobility@environnement.brussels. 

Voor meer informatie