Edito van Olivia P’tito: Vertrouw op beroepsopleiding en maak er gebruik van om de uitdagingen van Shifting Economy aan te gaan!

Beroepsopleiding vervult een cruciale rol om de uitdagingen van Shifting Economy aan te pakken.

Kwaliteitsvolle jobs behouden, stimuleren en ontwikkelen voor de Brusselaars maakt deel uit van de strategische doelstellingen van de economische transitie in de zeer actuele context van een tekort aan arbeidskrachten …

Die doelstellingen kunnen we alleen bereiken als ze gepaard gaan met een proactief beleid rond de ontwikkeling van vaardigheden, zoals in de Strategie GO4Brussels, waarin de ambities van het Brussels Gewest tegen 2030 beschreven staan. Die ambities worden vertaald naar de Strategie inzake kwalificatie voor werk.

Vaardigheden staan centraal in die Strategie.

Enerzijds vaardigheden waar de werkgevers en de sectoren naar op zoek zijn, als reactie op de zogenaamde knelpuntberoepen; anderzijds vaardigheden die de werkzoekenden ontwikkelen, dankzij inclusieve en kwaliteitsvolle opleidingen die zich richten tot de Brusselaars zonder onderscheid te maken tussen geslacht, afkomst of overtuiging.

De dynamiek van partnerschap die we hebben ingevoerd door programma’s met opleidingen op maat op te zetten voor werkgevers die zich engageren om aan het einde van het traject mensen aan te werven is de geschikte oplossing om op zoek te gaan naar een match tussen de (door de werkgevers) gezochte vaardigheden en de door de werkzoekenden verworven vaardigheden. Daar een beroep op doen is jammer genoeg nog geen reflex in het Brussels Gewest, al dragen onze samenwerkingen in het kader van de Pool Opleiding Werk daar geleidelijk aan toe bij.

Naast die knelpuntberoepen zijn er de beroepen die nog niet bestaan, en die nochtans een cruciale rol zullen spelen als we onze doelstellingen willen bereiken. Of ze nu samenhangen met Good Food (bevorderen van gezonde voeding in een korte keten) of met Renolution (in verband met de uitdagingen van energetische renovatie en de technologische sector), die beroepen zijn onmisbaar als we onze milieutransitie willen doen slagen. Werkzoekenden helpen om een opleiding te volgen in die voortdurend evoluerende sectoren (energetisch beter presterende gebouwen, ecologische consumptie …) is anticiperen op een vraag die binnenkort alomtegenwoordig zal zijn.

Een andere gezamenlijke uitdaging voor de economische transitie en beroepsopleidingen zijn zeker de digitale vaardigheden. Dat komt goed uit want het is het eerste domein van het opleidingsaanbod dat Bruxelles Formation inricht met in 2023 maar liefst 2.933 geplande plaatsen voor 785.000 opleidingsuren.

Het is onze rol als overheidsdienst om de digitale autonomie van werkzoekenden te ontwikkelen zodat ze zo opnieuw de weg vinden naar de arbeidsmarkt. Het is ook onze verantwoordelijkheid om geavanceerde opleidingen aan te bieden aan wie aan de slag wil in of zich wil omscholen naar digitale beroepen.

Opdat de economische transitie de Brusselaars en in het bijzonder de werkzoekenden ten goede zou komen, is het belangrijk om van beroepsopleiding een reflex te maken voor de actoren van Shifting Economy. Aarzel dus niet langer om ons aan te spreken voor uw projecten in verband met beroepsopleidingen om nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Olivia P’TITO Algemeen directrice van Bruxelles Formation