De Edito van Isabelle Grippa, CEO van Hub: Kiezen voor een duurzaam businessmodel, dat is (goed) investeren op de korte en de lange termijn.

Relokalisatie van de economische activiteit, behoud en ontwikkeling van kwaliteitsvolle jobs, minder ongelijkheid, een positieve impact op het milieu … dat zijn de doelstellingen van de strategie van de Brusselse regering als het gaat om de transformatie van de economie. De economische activiteit moet met andere woorden ten dienste staan van het welzijn van de Brusselaars. En niet langer omgekeerd. Om die shift teweeg te brengen is een belangrijke rol weggelegd voor de ondernemingen. En hub.brussels staat aan hun zijde om hen daarbij te begeleiden.

Om een beter zicht te krijgen op de realiteit op het terrein in Brussel hebben we gepeild naar de kennis, de opvattingen en de goede praktijken van onze ondernemers op ecologisch en sociaal vlak.

De resultaten zijn duidelijk en heel bemoedigend! Drie jaar na de eerste editie van onze transitiebarometer zijn ondernemingen nog meer vastbesloten om hun impact te verbeteren. 72% van de Brusselse ondernemingen zegt bereid te zijn om zijn economische model te veranderen om een beter antwoord te bieden op de ecologische en sociale uitdagingen.

Het sociaal ondernemerschap heeft al ingang gevonden bij 4 bedrijven op 10, via meer autonomie voor de werknemers, door een beroep te doen op lokale partners en leveranciers of in de vorm van participatief en transparant bestuur.

Het concept van de circulaire economie en de vele voordelen ervan zijn ook beter gekend. Meer dan 2 op 3 deelnemers geven aan het concept van de circulaire economie te kennen, tegenover 1 op 4 in 2018. 50% is van mening dat de ecologische transitie opportuniteiten met zich mee kan brengen aangezien ze hun bedrijf de komende jaren een concurrentievoordeel biedt. 69% denkt dat ze het imago van zijn bedrijf of activiteit kan helpen verbeteren. 59% ziet het als een manier om zijn klanten te behouden of nieuwe klanten aan te trekken. En 56% als een manier om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Hoewel de meeste ondernemingen al overtuigd zijn van de nood aan verandering, genieten de beschikbare financiële steunmaatregelen en de overheidsdiensten voor ondersteuning bij de economische transitie nog te weinig bekendheid. Slechts 18% van de respondenten geeft aan de beschikbare diensten in het Brussels Gewest te kennen. Dat cijfer is veel te laag en toont duidelijk het belang van het recht op informatie. Toegang tot informatie en bewustmaking blijven prioritair opdat iedereen kan gebruikmaken van de overheidssteun. 

hub.brussels biedt diensten aan rond specifieke thema’s zoals digitale innovatie, bewustmaking op het gebied van economische transitie en steun voor eerlijke handel. We hebben ook een reeks programma’s, incubators en accelerators rond duurzame modellen, democratisch bestuur, digitalisering, circulaire economie en ecologisch bouwen. Ons advies en onze diensten zijn toegankelijk voor iedereen. Ongeacht de omvang van het bedrijf, de sector waarin de onderneming actief is of hoever ze al staat met de transitie … We zijn er ook van overtuigd dat vandaag in actie komen om je activiteit te transformeren minder zal kosten dan stappen zetten binnen drie, vijf of zelfs tien jaar. Kiezen voor een duurzaam businessmodel is dus goed investeren op de lange maar ook op de korte termijn als je ziet welke impact met name energiekosten op het budget van een bedrijf hebben.