Edito van Barbara Trachte : Laten we van Brussel de hoofdstad van de economische transitie maken!

In de loop van de voorbije jaren leidden de gezondheidstoestand en de internationale toestand ertoe dat we brutaal geconfronteerd werden met de beperkingen van ons geglobaliseerde economische model. Als we daar de klimaatverandering aan toevoegen die aan de gang is en het feit dat de hulpbronnen steeds zeldzamer worden, dan merken we dat we te afhankelijk zijn geworden van externe factoren die we niet in de hand hebben.

Nochtans hebben we middelen om in actie te komen: het is de rol van de overheden om de ontwikkeling van een welvarende economie in gang te zetten die de beperkingen van de mens en de natuur respecteert. Een economie die het sociaal fundament respecteert zonder het ecologisch plafond te overschrijden. En ze op termijn een nieuwe adem geeft dankzij haar innovatievermogen.

Om daarin te slagen heeft het Brussels Gewest, voortbouwend op zijn verwezenlijkingen en ervaringen van de voorbije jaren, besloten om de stap te wagen en een strategie voor economische transitie, Shifting Economy, op te zetten. Het draait erom de economische beleidslijnen van het Gewest te laten samenkomen zodat ze bijdragen aan onze ecologische doelstellingen voor 2050.

Een volledig koolstofvrije economie tegen 2050

Het uitgesproken doel is een volledig koolstofvrije economie in 2050, in lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal. Onze overheidsinstrumenten zullen geheroriënteerd worden om alle bedrijven, ongeacht hun sector, richting transitie te leiden. Door de economische doelstellingen af te stemmen op de klimaatdoelstellingen zal die koerswijziging niet alleen voorspelbaarheid bieden voor alle economische actoren van het Gewest, maar ze zal ook een katalysator zijn voor economische opportuniteiten.

De economische transitie: een traject om af te leggen

Deze strategie zal de geleidelijke transformatie van de economische actoren in gang zetten naar sociale en ecologische voorbeeldigheid. Op middellange termijn, in 2030, zullen alle Brusselse economische instrumenten, dus alle hefbomen die Brusselse ondernemingen en zelfstandigen begeleiden, helpen, huisvesten of financieren zich enkel nog concentreren op wie zich voor dat traject (of in die richting) geëngageerd heeft.

Dezelfde richting uitgaan

Door alle economische instrumenten van het Gewest te heroriënteren, gaan alle publieke en private actoren dezelfde richting uit. De 224 maatregelen van Shifting Economy worden gedragen door verschillende overheidsdiensten, voornamelijk: Hub.brussels, Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Innoviris, maar ook de operationele actoren, zoals onder andere Citydev, de Haven van Brussel en finance&invest.brussels. In de verschillende actieplannen krijgen 6 sectoren prioriteit: voeding (Good Food), hulpbronnen en afval (HABP), bouw (Renolution), de creatieve en culturele industrieën (CCI), mobiliteit (Good Move), en gezondheid.

Een transformatie die al aan de gang is

We vertrekken niet van nul! Van de 32.000 handelszaken in Brussel zijn er iets meer dan 6.000 ofwel pioniers, ofwel aan de slag met economische transitie, wat overeenkomt met 19% van het totaal. Die bedrijven hebben ingezien dat zich engageren in deze transitie een economische opportuniteit inhoudt waarmee ze tegelijk een rechtstreekse positieve impact kunnen hebben op ecologisch en/of sociaal niveau. Ze tonen de weg voor wie nog aarzelt om de stap te zetten.

In het verleden waren we pioniers in de passiefbouw, in die mate dat we overal ter wereld erkend werden als een referentie op dat vlak. Vandaag is het onze ambitie om het Brussels Gewest erkend te krijgen als de hoofdstad van de economische transitie!