De Edito van Stefaan Sonck Thiebaut : Duurzame innovatie rendeert, voor bedrijven en de Regio

De economische transitie heeft nood aan innovatieve oplossingen : nieuwe producten en diensten, duurzamere methodes om deze producten te bouwen, andere economische modellen, efficiëntere manieren om samen te werken.  Deze innovaties zullen baseren op nieuwe ideeën, inzichten en nieuwe kennis die ontstaat uit wetenschappelijk onderzoek en experimenten. 

Cruciale innovaties die onze wereld van vandaag en morgen vorm geven, zijn vaak gebouwd op initiatieven of met financiële steun van de publieke sector.  In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest speelt Innoviris een centrale rol om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen. Wij co-financieren en begeleiden onderzoeksprojecten, stimuleren innovatie bij kleine tot grote bedrijven, en faciliteren de uitwisseling van kennis en innovatie via samenwerkingen tussen onderzoekscentra en bedrijven.  Innovatie ontstaat waar noden en ideeën op elkaar treffen.

In het kader van de ontwikkeling van Shifting Economy, hebben we onze programma’s herbekeken met drie doelen voor ogen. 

Ten eerste willen we onze lokale bedrijven verder aanmoedigen en helpen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie te investeren.  We willen ons daarbij ook richten naar bedrijven uit de non-profit sector of de sociale economie. 

Ten tweede leggen we daarbij de nadruk op exemplarische projecten en thema’s die bijzonder belangrijk zijn voor de economische transitie in Brussel, zoals gezondheid, mobiliteit, stedelijke infrastructuur, het duurzamer gebruik van grondstoffen, sociale innovatie en innovatie in de publieke sector.  Exemplarische projecten zijn projecten die het potentieel hebben een positieve ecologische of sociale impact te kunnen genereren.

Tenslotte willen we ervoor zorgen dat we de hele complexe weg ondersteunen die innovaties moeten doorlopen, van initiële ideeën, over het creëren van eerste prototypes tot een succesvolle groeifase, zodat innovaties de grootst mogelijke impact kunnen hebben.

Concreet kunnen organisaties hun weg naar overheidssteun voor de diverse fases van innovatieprojecten vinden via de nieuwe “Innovation Journeys”.  Deze parcours bundelen alle steunmaatregelen rond innovatie die het Gewest aanbiedt in een logisch geheel.  Dit omvat niet alleen directe financiële steun, zoals de subsidies van Innoviris, maar ook investeringen of begeleiding.  De domeinen die daarbij in focus staan zijn digitale technologieën, sociale innovatie, de circulaire economie en ook gezondheid.  Rond digitale technologieën heeft Brussel sinds kort bijvoorbeeld twee complementaire centra: het instituut FARI helpt echte uitdagingen met digitale technologieën, artificiële intelligentie en robotica aan te pakken; en SustAIn.brussels die als European Digital Innovation HUB (EDIH) bedrijven zal helpen de toegang te vinden tot die nieuwe technologieën.  Bovendien lanceert Innoviris regelmatig nieuwe thematische projectoproepen zoals Circular Innovation, rond innovatie in de valorisatie van stedelijke afvalstoffen dit voorjaar.

De economische transitie en de nieuwe noden waarvoor we staan, zijn een uitdaging en een kans voor onze bedrijven.  De meest succesvolle bedrijven zijn degenen die er in zullen slagen deze uitdagingen door innovatie aan te gaan.  Innoviris kan u helpen in onderzoek en innovatie te investeren. 

Brussel behoort reeds tot de meest innovatie regio’s in Europa, volgens het recentste European Regional Innovation Scoreboard, met bijzondere sterktes in domeinen zoals digitale technologieën en gezondheid. 

Samen kunnen we deze positie verder uitbouwen, onze ecosystemen rond innovatie versterken, de attractiviteit van het Gewest voor investeerders verder verhogen en deze inspanningen oriënteren naar het aanpakken van onze belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.