De eerste 100 bedrijven hebben het nieuwe Label Ecodynamische Onderneming behaald!

Wist u dat Shifting Economy milieubeheer identificeert als een van de drie grote hefbomen van economische transitie voor bedrijven? Vanuit dat perspectief gaat de strategie extra inzetten op het Label Ecodynamische Onderneming, het voornaamste gewestelijke begeleidingsinstrument voor milieubeheer.

Maar het Label ontstond niet bij de aanname van Shifting Economy in de lente van 2022! Het bestaat al sinds 1999 en kreeg in 2018 een nieuwe formule aangemeten. Vier jaar later zijn al 100 Brusselse bedrijven er (opnieuw) in geslaagd om hun aanpak rond milieubeheer te laten certificeren. Het Label zet hen graag in de bloemetjes!

Het nieuwe Label

Nieuwe evaluatiecriteria, andere procedures … Met de lancering van de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming in 2018 werden alle oude labels onvermijdelijk ingetrokken. Een grondige vernieuwing van het systeem was echt wel nodig: met deze nieuwe versie van het Label werden nieuwe tools ingevoerd, en de procedures, die zwaar wogen op de ondernemingen, werden vereenvoudigd.

Labelhouders met allerlei profielen

Maar wie zijn die eerste 100 bedrijven die de nieuwe versie van het Label hebben verdiend? Nu deze mijlpaal is bereikt, kan Ecodyn de balans opmaken.

Deze eerste 100 bedrijven zijn actief in allerlei verschillende sectoren en weerspiegelen het economisch weefsel van Brussel: consultancy (in de juridische, wetenschappelijke en technische domeinen), sociale actie, dienstverlening (schoonmaak, tuinonderhoud, leasing, vastgoedbeheer enz.) en overheidsinstanties zijn samen goed voor 69% van het netwerk.

Andere sectoren, zoals transport, industrie, bouw, financiën en informatie en communicatie zijn minder vertegenwoordigd.

Maar het netwerk evolueert voortdurend: in 2022 kon Ecodyn voor het eerst het Label uitreiken aan een instelling uit de gezondheidssector! Het Universitair Ziekenhuis Sint-Lukas, dat het Label onlangs heeft geïnterviewd, kreeg zijn eerste ster en wil een voorbeeld zijn voor een bredere integratie van stappen voor milieubeheer in ziekenhuis- en gezondheidsgroepen.

Net als in de Brusselse economie zijn de kleine en middelgrote ondernemingen het sterkst vertegenwoordigd in het Ecodyn-netwerk. Toch stellen alle labeldragende bedrijven samen meer dan 24.000 werknemers (VTE’s) tewerk!

Op naar de volgende 100!

Terwijl we deze mijlpaal vieren, is Ecodyn al volop bezig met de certificering van de volgende kandidaten en de organisatie van de vele activiteiten die in 2024 gepland staan voor zijn netwerk!

Interesse in milieubeheer? Laat u met het Label begeleiden bij uw stappen! Meer informatie op: https://www.ecodyn.brussels/?lang=nl