De edito van Pierre Hermant: Over het belang van de niet-financiële indicatoren in Shifting Economy

De CEO van finance&invest.brussels, een van de pijlers van de implementatie van Shifting Economy in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, legt een duidelijk kader vast: de investeringen die compatibel zijn met Shifting Economy moeten niet alleen inzetten op rentabiliteit maar moeten hun positieve gevolgen voor de samenleving en het milieu maximaliseren en hun negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken.

Naast de vrouwen en mannen die ondernemingen creëren en laten groeien (oprichters, bestuurders, personeelsleden, leveranciers, klanten …) zijn investeerders in heel wat sectoren onmisbaar voor hun oprichting, hun ontwikkeling, hun instandhouding of hun voortbestaan. En aangezien die investeerders in de eerste plaats mannen en vrouwen zijn, evolueren ook zij mee met de maatschappij en haar prioriteiten. Zoals de Franse professor Jean Paillusseau in 1984 al zei: “Het bedrijf bestaat en functioneert binnen, door middel van en in functie van de samenleving”.

De huidige sociale en ecologische uitdagingen hebben eerder aangetoond dat de maatschappij, de mentaliteit, en bijgevolg het gedrag van de individuen in hun hoedanigheid van consumenten, en de bedrijven in hun hoedanigheid van leveranciers van goederen en diensten een evolutie moeten doormaken.

Voorbij de rentabiliteit

In de ‘klassieke’ financiën bepaalt de portefeuilletheorie die de investeerders ingeprent krijgen het selectieproces van de investeringen om een zo efficiënt mogelijke portefeuille samen te stellen, met andere woorden zoveel mogelijk winst voor een minimaal risiconiveau. Het diversificatieconcept ligt aan de grondslag van die theorie.

Investeerders met impact en de investeerders van Shifting Economy leggen die rentabiliteit en het risicobeheer niet naast zich neer. Alleen voegen ze aan de financiële criteria een reeks ‘impactcriteria’ toe, omdat ze vinden dat de prestaties van een investering niet beperkt mogen blijven tot zoveel mogelijk winst. Zo wordt het noodzakelijk om een reeks niet-financiële criteria te meten die de positieve externaliteiten (gevolgen voor de samenleving en het milieu) moeten maximaliseren en de negatieve zoveel mogelijk moeten beperken.

Het toekomstige Brusselse model

Die optimalisering van de externaliteiten gaat een stuk verder dan kwaliteitsvolle jobs creëren en/of de manier waarop we al onze energiebronnen verbruiken.

Bepaalde modellen gaan zover dat ze meer dan 2.500 criteria meten waarvan sommige slechts relevant zijn voor bepaalde sectoren. Bij Finance & invest.brussels hebben we ons tot taak gesteld een eenvoudiger, toegankelijker meetmodel te ontwikkelen dat aangepast is aan de specifieke kenmerken van ons economisch weefsel. Het voldoet aan de vereisten van het Europees kader dat alle Europese kmo’s vanaf 2027 opgelegd zullen krijgen.

Het toekomstige ‘Brusselse’ model, het Sustainable Investment Framework dat Finance & invest.brussels voorstelt, is al bij een honderdtal bedrijven getest. Het wordt binnenkort gedeeld met alle actoren van het ecosysteem die het willen gebruiken. Zo delen we een gezamenlijke woordenschat voor de niet-financiële indicatoren van de bedrijven. Dat zal de implementatie ervan door ondernemers in economische transitie vereenvoudigen.  

Een goed begrip van de niet-financiële prestatie-indicatoren van ondernemingen zal de uitwisselingen en de debatten tussen de economische besluitvormers, de burgers en de beleidsmakers immers bevorderen. Voorts kunnen de investeerders en de klanten van Shifting Economy op basis van de ervaring met de interpretatie van die indicatoren weloverwogen keuzes maken want zoals François Michelin al zei: “een bedrijf wordt elke dag verkozen door zijn klanten”.