Buysmart: “Een duurzame aankoop levert vaak een financieel voordeel op”

Duurzaam, lokaal en verantwoord kopen betekent een inspanning leveren om producten te kopen die een kleinere impact hebben op het milieu, maar dat niet alleen! Het is ook een manier om rekening te houden met de ‘verborgen’ kosten die je betaalt tijdens de volledige levensduur van de producten. Buysmart biedt een reeks diensten en opleidingen aan voor Brusselse ondernemingen die slimmer willen aankopen en op de kar van de transitie willen springen terwijl ze ondertussen ook nog eens besparen.

Shifting Economy wil, onder andere, de invoering van milieubeheerpraktijken in Brusselse ondernemingen stimuleren, en dus de ecologische impact van hun activiteiten identificeren, beoordelen en verminderen. Zo ging exact een jaar geleden het project Buysmart van start met als doel Brusselse ondernemingen die zich op de weg van de transitie bevinden te helpen duurzamere producten of diensten aan te kopen. Concreet worden tijdens een audit alle aankopen doorgelicht en het team van Buysmart geeft advies over duurzame alternatieven rekening houdend met de prioriteiten en het budget. De bedrijfsleiders hebben vervolgens alles in handen om hun aankoopbeleid te veranderen.

Minder kosten

Een hardnekkig idee dat we ontkrachten is dat duurzame aankopen meer kosten, zegt Pauline Musso, projectleider bij Buysmart. Met bepaalde duurzame aankopen kun je de kosten immers aanzienlijk drukken. Hoewel een drankautomaat die niet goed werkt minder duur is bij de aankoop, valt een toestel dat minder energie verbruikt goedkoper uit in gebruik. “Een duurzame aankoop levert vaak een financieel voordeel op, want wat telt zijn de kosten tijdens de volledige levensduur. Je kunt beter niet besparen op de aankoopprijs”, legt P. Musso uit.

Buysmart staat stil bij de essentie: is die of die aanschaf nodig? Is de voorziene hoeveelheid aangepast aan de reële behoeften van het bedrijf? Wat is het aanbod op de markt, zijn er recente innovaties waarvan we gebruik kunnen maken, of gelijkaardige duurzamere producten zoals herbruikbare inktpatronen of 100% gerecycleerd papier? Tot slot hecht Buysmart ook belang aan wat zinvol is vanuit ecologisch oogpunt. Onderhoudsproducten hebben bijvoorbeeld meer impact dan consultancy. “Trouwens, een kleine anti-greenwashingtip: kijk naar labels die focussen op de producten en niet naar merk- en milieubeheerlabels”, geeftP. Musso nog mee.

Gratis of nagenoeg gratis diensten

De opleidingen van Buysmart, online of persoonlijk, zijn volledig gratis, ongeacht of ze al op de agenda staan of op vraag van bedrijven georganiseerd worden. Enkel gepersonaliseerde begeleiding (audit en actieplan op maat) is betalend, en dan nog! Het Brussels Gewest neemt 80% van de kosten voor zijn rekening: de begunstigden hoeven enkel nog 100 euro excl. btw per dag consultancy (meestal twee à drie dagen) te betalen.

Verder zijn alle infofiches vrij te raadplegen op de website. Bijstand via de helpdesk is volledig gratis: elk bedrijf kan vragen stellen in verband met duurzame aankopen.