Barometer voor economische transitie: 72% van de Brusselse ondernemingen klaar om bedrijfsmodel te veranderen

Vanmorgen presenteerde hub.brussels een nieuwe update van de barometer voor economische transitie. Die brengt de kennis, trends en een aantal best practices in kaart rond ecologisch en sociaal ondernemen bij Brusselse bedrijven.

Drie jaar na de eerste peiling is de tendens duidelijk: een groeiend aantal bedrijven is vastbesloten om te streven naar een meer positieve impact op milieu en maatschappij. Maar liefst 72% van de respondenten denkt dat het noodzakelijk is om hun bedrijfsmodel aan te passen. Zo willen ze beter kunnen inspelen op de ecologische en sociaal-maatschappelijke uitdagingen.

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie: “9 op 10 bedrijven nemen vandaag al maatregelen die passen in de shift naar een circulaire economie – bewust of onbewust. Denk bijvoorbeeld aan het sorteren en recycleren van afval, of het efficiënter omspringen met energie en grondstoffen. Met de Shifting Economy Week willen we zoveel mogelijk bedrijven aanmoedigen om werk te maken van een duurzamerbedrijfsmodel. Want bedrijven spelen een cruciale rol in de aanpak van de talrijke uitdagingen rond klimaat en energie.”

Meer dan 2/3 van de deelnemers geeft aan vetrouwd te zijn met het begrip ‘circulaire economie’. Een spectaculaire stijging sinds 2018, toen amper 25% van de respondenten het begrip kende. Enkele opvallende resultaten :

  • 50% beschouwt circulaire economie als een katalysator voor nieuwe kansen – en verwacht dat het de komende jaren een concurrentievoordeel zal bieden.
  • 69% gelooft dat circulair ondernemen het imago van hun bedrijf zal versterken.
  • 59% ziet het als een manier om klanten te binden, of nieuwe klanten te winnen.
  • 56% ziet het als een manier om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Ongeveer 4 op de 10 bedrijven werken vandaag al volgens één of meerdere principes van sociaal ondernemen. Dat doen ze onder meer via het maximaliseren van autonomie voor hun teams en werknemers, samenwerking met lokale partners en leveranciers, of het besturen op een participatieve en transparante manier.

Het overgrote deel van de bedrijven is dus overtuigd van de noodzaak om te veranderen en te evolueren naar een circulair economisch bedrijfsmodel. Om dit te realiseren kunnen ze rekenen op financiële steunmaatregelen en de hulp van openbarediensten en hun partners. Maar die steun is vaak onbekend.

“Slechts 18% van de respondenten zegt op de hoogte te zijn van de beschikbare steun en begeleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat cijfer is te laag, en illustreert het belang van meer sensibilisering en een betere toegang tot informatie. Op termijn moeten veel meer ondernemers gebruik kunnen maken van gepaste steun en begeleiding. In deze context zijn evenementen als de Shifting Economy Week erg belangrijk,” verklaart Isabelle Grippa, CEO van hub.brussels.

De resultaten van de barometer voor economische transitie vormen ​ de basis voor 10 aanbevelingen van hub.brussels. Zo kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar steun aan ondernemers en zelfstandigen verder uitbouwen en verdiepen, met het oog op de versterking van sociaal ondernemerschap en de overgang naar een circulaire economie.

Om de resultaten te verkennen zijn er twee documenten beschikbaar: