Artificiële intelligentie ten dienste van duurzaamheid: een gesprek met Jonathan Duplicy, wetenschappelijk adviseur voor Innoviris 

Om de ecologische en solidaire transitie van onze economie doorgang te doen vinden moet je van de platgetreden paden durven afgaan: innoveren, experimenteren en verkennen. Financiering en begeleiding voor innovatie in het digitale domein ontwikkelen maakt deel uit van de doelstellingen van Shifting Economy. Nu de digitale sector in volle groei is en aan de economische ontwikkeling bijdraagt, stijgt de milieu-impact ervan aanhoudend. We hebben het erover met Jonathan Duplicy, wetenschappelijk adviseur voor digitale zaken bij Innoviris en gewestelijk coördinator voor SustAIn.brussels. 

Laat ons eerst wat helderheid scheppen: wat is digitale en duurzame innovatie precies? 

J. D.: Nu de digitale sector volop in ontwikkeling is, moeten we daaraan bijdragen met het oog op economische welvaart. Maar dat moet een doordachte evolutie zijn die rekening houdt met de doelstellingen voor duurzame innovatie. Dat is cruciaal als je weet dat het digitale verantwoordelijk is voor 3 à 4% van de CO2-uitstoot wereldwijd, het equivalent van de uitstoot die de luchtvaart produceert! Het is dus van het grootste belang dat we milieuvriendelijke digitale tools ontwikkelen, die geoptimaliseerd zijn op energetisch vlak en die toegankelijk zijn voor iedereen.  

Kunt u ons daar concrete voorbeelden van geven? 

J. D.: Het bedrijf Delta Q bijvoorbeeld wil het energieverbruik van kantoorgebouwen optimaliseren via artificiële intelligentie. Met de software kun je een model opstellen van het gebouw, van de warmte- en koudeopwekking ervan, om het energieverbruik met 20 tot 30% te verminderen.  

En dan is er het bedrijf SHAYP. Zij doen aan monitoring van het waterverbruik en sporen waterlekken op in netwerken. Die kunnen tot 25% van het verbruik uitmaken! Dat zijn waardevolle tools om de verspilling van hulpbronnen terug te dringen.

Waarin bestaat de opdracht van SustAIn.brussels en in welk kader is deze organisatie ontstaan?  

J. D.: De Green Deal en de digitalisering van bedrijven zijn prioriteiten voor Europa. SustAIn.brussels zag begin 2023 het licht, met dank aan 50% Europese financiering en 50% gewestelijke financiering (waarvoor Innoviris instond), in het kader van de oprichting van de European Digital Innovation Hubs (EDIH) . SustAIn.brussels is het centrale toegangspunt voor duurzame en digitale innovatie in Brussel. De opdracht ervan bestaat uit 3 pijlers:  

  • opleiding
  • Investering (over hoe je fondsen ophaalt en subsidies kunt proberen vast te krijgen)
  • begeleiding (technisch/technologisch) om je innovatie te testen voor je erin investeert

Het bedrijf SHAYP, dat we eerder al aanhaalden, kreeg voor zijn ontwikkeling begeleiding van SustAIn.brussels.  

Europa telt zo’n 200 EDIH’s, elk met zijn eigen specialisatie. Die werken samen in een netwerk. SustAIn.brussels focust specifiek op het combineren van digitalisering en duurzaamheid. Naargelang de behoeften van de ondernemers verwijst SustAIn.brussels hen door naar lokale actoren, of naar andere Europese EDIH’s.  

Zijn er voorwaarden verbonden aan de financiering van duurzame digitale innovatie in Brussel? 

J. D.: Een van de gewestelijke financieringen komt van Innoviris. Zij ondersteunen de innovatie van de bedrijven en universiteiten. De voorbije 5 jaar werd voor meer dan 50 miljoen aan subsidies toegekend voor de ontwikkeling van projecten rond artificiële intelligentie in Brussel. Bij de toekenning van die financieringen worden economische criteria in rekening genomen maar ook criteria in verband met het sociale aspect, het milieu en het ecosysteem. De ontwikkeling van een AI-project moet verplicht een bijkomende dienstverlening opleveren, zonder de mens te vervangen en zonder een impact op de tewerkstellingsgraad in Brussel.  

Zo kreeg het project Delta Q, waar we het eerder al over hadden, steun van Innoviris om zijn modellering te ontwikkelen en te verbeteren.

De Shifting Economy Week nadert met rasse schreden (17-23 november 2023). Zal dit onderwerp er aan bod komen?  

J. D.: Er zullen verschillende workshops zijn over het onderwerp, vooral om te informeren en te sensibiliseren, maar ook om vernieuwende projecten te ontdekken en het debat over digitale innovatie en duurzaamheid op gang te brengen.

Voor meer info:

  • Innoviris biedt het programme ‘Innovation journey’ aan om u te begeleiden in het proces van duurzame en digitale innovatie (financiering, begeleiden, opleidingen, … )
  • Ontdek de financiering van Innoviris.brussels om innovatie (projecten of onderzoek) te ondersteunen.
  • Ontdek de diensten van SustAIn.brussels.