fr-nl
ConferentieNetwerk avonden

Creative Industries in a Shifting Economy – conférence – VOLZET

Dit evenement brengt het ecosysteem samen van de organisaties die actief zijn bij de begeleiding van het creatief ondernemerschap, leden van het platform hub.creative, en start-ups en kunstenaars die actief zijn in de 10 domeinen van de creatieve sector.

Het doel van deze avond vol voordrachten en networking is tonen hoe de creatieve ondernemers het voortouw nemen met de sociale en ecologische transitie vanuit de invalshoek van de uitdagingen van Shifting Economy. Het gaat dan om het creëren van werkgelegenheid, de eerlijke verdeling van de gecreëerde rijkdom, sociaal en democratisch bestuur, de sociale doeleinden van een project, de aandacht voor de klimaatuitdagingen, de manier waarop bepaalde culturele actoren stilstaan bij het gebruik van hulpbronnen en stromen, en het gezamenlijk gebruik van ruimten en tools als circulair businessmodel.

In afwachting van een koolstofvrije Brusselse economie tegen 2023 brengen die pioniersorganisaties en -ondernemingen verslag uit van hun uitdagingen op het terrein in hun streven om die doelstellingen te behalen.

21November 2023
Van 16u tot 20u
Théâtre national - Émile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel

Organisator:
hub.brussels