Bijdrageformulier

Gelieve één formulier per gesuggereerd evenement in te vullen.

Ontbreekt er nog bepaalde informatie? Geen probleem. We begrijpen dat uw evenement nog niet rond is of dat nog niet alle info beschikbaar is. Dit formulier zal als basis dienen voor de selectie van de evenementen. Als uw evenement weerhouden wordt, wenden we ons tot u om de ontbrekende informatie aan te vullen.

Merk op dat de Shifting Economy Week dit jaar een ander format krijgt, met specifieke themadagen (zie reglement) en minder partnerevenementen dan vorig jaar. Om meer kans te maken om weerhouden te worden, moedigen we u dus aan om andere organisaties te benaderen en gezamenlijke evenementen voor te stellen.

Als u geen partner hebt maar toch samen met anderen een evenement wilt organiseren, wordt u uitgenodigd voor een sessie in september waarbij potentiële partners elkaar kunnen ontmoeten en hun krachten kunnen bundelen.


Bescherming van uw gegevens

Ik wens op de hoogte te blijven van de actualiteit van het Shifting Economy  en stem ermee in dat Leefmilieu Brussel mijn gegevens daarvoor verwerkt. Uw gegevens worden bewaard gedurende twee jaar. U kunt de wettelijke bepalingen omtrent de bescherming van de persoonsgegevens binnen Leefmilieu Brussel raadplegen. U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (webmaster@arctik.eu) of per post (Leefmilieu Brussel, identificatie van de administratieve eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).