Oproep voor bijdragen 2024

Voor deze vierde editie behoudt de Shifting Economy Week datgene wat al sinds 2021 de kern ervan uitmaakt: alle actoren van de gewestelijke transitie erbij betrekken!

De transitie van de economie van de hoofdstad is goed op gang, met duizenden ondernemingen en organisaties die al bezig zijn om stappen te zetten. Wie zijn die ondernemingen? Hoe organiseren ze zich? Wat maakt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitzonderlijke plek als het gaat om de economische transitie?

Het is tijd om getuigenissen te laten horen en de actoren die een cruciale rol spelen in de transformatie van de economie in de kijker te zetten.

Bent u een Brusselse ondernemer of bent u betrokken bij een kleine of grote Brusselse organisatie (van zko tot multinational) die de omslag maakt naar meer sociale en ecologische duurzaamheid? Bent u een speler in de institutionele of academische wereld of in de media, bent u actief in de publieke sector van andere steden … en hebt u een eigen kijk op de Brusselse economische transitie?

Ga in op deze oproep voor bijdragen en maak deel uit van de Shifting Economy Week! 

Het thema van de Shifting Economy Week 2024

Dit jaar ligt de klemtoon op de verschillende schakels, beroepen en tools die de economische actoren in staat stellen om hun activiteit een duurzame transitie te laten doormaken, in lijn met de ambities om de gewestelijke economie koolstofvrij te maken.

De Week zal dus draaien rond een aantal vakgebieden. Elke organisatie kan haar economische transitie immers op verschillende niveaus doorvoeren. Hoe kunnen we de acties van de transitie toepassen op productie, marketing, human resources enz.? Welke uitdagingen komen daarbij kijken? Waar liggen momenteel de hoogste noden van wie actief is op het terrein? Hoe reageren andere actoren daarop? Het zijn die vragen die we tijdens de Shifting Economy Week onder de loep zullen nemen, dankzij uw waardevolle bijdragen!

De vijf vakgebieden voor de SEW24:

  • human resources en leadership
  • businessmodellen en strategie en management
  • boekhouding en financiën
  • marketing en commercialisering
  • productie

Wat houdt deze oproep voor bijdragen in?

De gezamenlijke uitwerking van de evenementen zal meer dan ooit centraal staan bij de organisatie van de Shifting Economy Week 2024. Deze oproep voor bijdragen dient in eerste instantie om interessante expertise, tools of opgedane ervaringen te verzamelen die de kandidaat-organisaties onder de aandacht willen brengen. U hoeft dus geen kant-en-klaar evenement te hebben om u kandidaat te stellen. Waar we in eerste instantie op uit zijn, is dat u uw interesse laat blijken om samen te werken op basis van uw expertise en relevante kennis.

Als uw bijdrage weerhouden wordt, nodigen we u uit voor een gezamenlijk evenement in juni. Daar ontmoet u de andere betrokken actoren en werkt u samen de evenementen uit die de verschillende thema’s aan bod laten komen.

Praktische details

Deze projectoproep zal afgesloten worden op 14 mei en het antwoord van de jury volgt in de week van 20 mei. Op 6 juni zal bij COOP in Anderlecht vanaf 16 uur een ‘Partner Event’ plaatsvinden waar de bijdragers kunnen kennismaken. 

De gezamenlijke uitwerking van de evenementen vertrekt vanuit thematische zwaartepunten en gebeurt met de steun van de facilitator van Shifting Economy.

Met uitzondering van eventuele terreinbezoeken zullen de evenementen allemaal op eenzelfde plek georganiseerd worden: la Tricoterie (in Sint-Gillis). Shifting Economy neemt de kosten voor de locatie en de catering op zich.

Waarom deelnemen?

  • Zet uw organisatie en uw project in de schijnwerpers.
  • Positioneer u als speler van de gewestelijke economische transitie.
  • Val voor uw evenement terug op de structuur en de organisatie van de Shifting Economy Week.
  • Ontmoet nieuwe gewestelijke economische actoren met wie u voor de Week maar ook in de toekomst kunt samenwerken.