fr
InfosessieVoeding, Bouw, renovatie, Gezondheid, Begeleiding, ondernemerschap, Handel, internationale handel, Digitalisering, Mobiliteit, Circulaire economie, Sociale economie, governance, Financiering, Cultuur, creatieve industrieën, Productie, Afvalbeheer, Overheidsopdrachten, Diensten aan particulieren, Diensten aan bedrijven, Non-profitsectorConfluences

Welke milieu-indicatoren voor het Brusselse donutportret?

In zijn benadering van grondgebied in transitie wilde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich toetsen aan de donuttheorie om zijn sterktes en zwaktes te identificeren en na te gaan waar er potentieel voor verbetering is. In mei 2021 is zo een eerste portret van het Gewest uitgewerkt en voorgesteld. Die eerste versie van het portret van Brussel vraagt echter om aanvulling en verfijning. In het kader van het permanente verbeteringsproces van het Brussels portret organiseert Confluences (de vzw achter het project) een ‘werksessie’ rond de lokale ecologische dimensie. Iedereen met expertise in dit thema wordt uitgenodigd om mee te reflecteren over de identificatie van de relevante indicatoren om het donutportret van onze stad te verrijken.

Verplichte inschrijvinven via: paul@donut.brussels

22November 2022
Van 14:00 tot 16:30
Mundo Madou - Avenue des Arts 7-8 Bruxelles 1210 Belgique